Top

Auditories i Enquestes

Auditories i Enquestes

SECTOR SERVEIS

Repte

Millorar la eficiència alhora de pendre requeriments i fer auditories o enquestes.

Solució

Desenvolupament d’una web app cloud. Eina indispensable per al sector de auditories on mitjançant el navegador web o tablet, els usuaris i/o clients finals poden fer-se auditories de forma àgil, segura i eficient. L’eina ofereix els següents mòduls operatius: Base de dades de contactes, empreses, auditories, agenda amb gestió de tasques i esdeveniments, gestor documental, dashboard, reporting i finalment un editor d’equestes o auditories.

Resultats

Millora en la eficiència i control de gestió d’auditories i documentació. Optimització de temps i recursos RRHH.

Tecnologies

· Llenguatge de programació: YII

NOTA: Per raons de confidencialitat, en aquesta pàgina no revelem el nom del Projecte real ni el nom del client o enginyeria. Les imatges no formen part de la solució o projecte.