Top

Condicions d’ús
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL informa que és titular del web WWW.ARTECSOFT.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL informa de les següents dades: SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL, amb CIF B62405717, i domicili social a SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL; PLAZA EUROPA 9, 08770 SANT SADURNI D’ANOIA. La adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@artecsoft.com.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i us per els websites de SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.L’ús de la informació, serveis i dades oferts per SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL contràriament a allà disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de els seus websites.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions
SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts el website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies
SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés als websites SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL informa als usuaris dels seus websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL; PLAZA EUROPA 9, 08770 SANT SADURNI D ANOIA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i SISTEMAS INFORMATICOS ARTECSOFT SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT SADURNI D’ANOIA.

dpfantasy.org yourfemdom.club tranny.wantedporn.org