Top

Casos d’èxit

Conjunt de solucions reals que hem dut a terme per a empreses i com han millorat els seus resultats de negoci.

Aplicació de gestió completa per a clíniques dentals. Gestiona fitxes de pacients, infraestructura de la clínica, caixa, proveïdors, usuaris, facturació, albarans, pressupostos. Destacar el sistema de planificació i organització de multi-agendes segons tipus de empleat i sales....