Top

Clínica Dental

Clínica Dental

SECTOR SANITARI

Repte

Necessitat d’una aplicació personalitzada per a la gestió d’una clínica dental.

Solució

Aplicació de gestió completa per a clíniques dentals. Gestiona fitxes de pacients, infraestructura de la clínica, caixa, proveïdors, usuaris, facturació, albarans, pressupostos. Destacar el sistema de planificació i organització de multi-agendes segons tipus de empleat i sales.

Resultats

Integració i control de tots els processos de la clínica des de qualsevol de les sales de tractament, laboratori, consulta i administració.

Tecnologies

· Base de dades Microsoft SQL Server
· Interacció amb dispositius de lectura
· Interacció amb dispositius de Radiografies
· Llenguatge de programació: .NET

NOTA: Per raons de confidencialitat, en aquesta pàgina no revelem el nom del Projecte real ni el nom del client o enginyeria. Les imatges no formen part de la solució o projecte.