Top

Configuració d’email a dispositiu Android

Si vol configurar el seu compte de correu electrònic a qualsevol dispositiu com telèfon mòbil o tablet segueixi els següents punts. Artecsoft li haurà facilitat les dades de configuració. Si no disposa d’aquestes dades demani-les a Artecsoft.
Per gestionar el seu email, Artecsoft recomana utilitzar l’aplicació K-9 MAIL. Es pot descarregar gratuitament des de la Play Store de Google, faci click al següent banner per descarregar l’aplicació:

 android_badge

k9-1

1. Un cop instal·lada l’aplicació li demanarà les dades del seu compte electrònic. Introduieixi el seu email (1) i la seva contrasenya (2) i faci click a “CONFIGURACIÓ MANUAL”.
Les dades de configuració del seu email les pot demanar a Artecsoft.

k9-2

2. Seguidament haurà de seleccionar el tipus de compte que vol configurar. En aquest cas seleccioni IMAP.

k9-3

3. Seguidament introdueixi les dades del servidor d’entrada IMAP. (Utilitzi les dades que li va facilitar prèviament Artecsoft) i faci click a “Següent”.
El tipus de seguretat és: CAP
El port és: 143
El nom d’usuari és: (el facilitat per Artecsoft)
Tipus d’autenticació: Password, transmitted insecurely
Contrasenya: No torni a escriure la contrasenya, deixi-ho tal i com li proposa l’aplicació.
Seleccioni el camp (si no esta seleccionat prèviament): Autodetecció de l’espai de noms IMAP

4. Seguidament introdueixi les dades del servidor de sortida IMAP. (Utilitzi les dades que li va facilitar prèviament Artecsoft) i faci click a “Següent”.
El tipus de seguretat és: CAP
El port és: 25 (Atenció, per defecte li proposarà un port diferent, canvii el port a 25)
Seleccioni la casella: “Requereix inici de sessió”
El nom d’usuari és: (el facilitat per Artecsoft)
Tipus d’autenticació: Password, transmitted insecurely
Contrasenya: No torni a escriure la contrasenya, deixi-ho tal i com li proposa l’aplicació.

5. Seguidament podrà configurar les opcions del compte. No necessita modificar cap opció. Deixi-ho tal i com se li proposa i faci click a “Següent”

k9-6

6. Seguidament proporcioni el nom del seu compte en el camp 1. (Normalment el seu nom o el de la seva empresa)
En el camp 2 haurà d’escriure el nom del remitent dels seus correus electrònics. Aquest és el nom que veurà el destinatari del correu quan rebi un correu seu. (Normalment el seu nom o el de la seva empresa)

k9-7

7. Seguidament veurà la llista de comptes configurats al seu dispositiu. Faci click al nom de compte que acaba de configurar.

k9-8

8. El seu compte de correu electrònic ja s’ha configurat al seu dispositiu i vostè ha accedit a la seva bústia d’entrada on rebrà tots els correus que li enviin.

Per enviar un nou email només cal que faci click en la icona del “sobre i el signe +”.

k9-9