Top

Control Procés de Fabricació

p

Control Procés de Fabricació

SECTOR METAL·LÚRGIC

Repte

Integrar les dades del sistema productiu amb el de gestió (ERP).

Solució

Aplicació informàtica que permet la planificació de producció. Visualització gràfica en temps real de les ordres de treball i temps de producció de diversos productes. Gestiona diferents línies de producció i torns de treball. Monitoritza càlculs de producció i rendiment productiu. Integra un mòdul administratiu de base de dades de gestió d’articles, empleats, horaris, torns, línies… Genera reports estadístics i llistats de feines.

Resultats

Optimització de recursos i rendiment. Millora del càlcul de costos i simplificació dels processos de control de gestió.

Tecnologies

· Base de dades SQL Server
· Comunicació amb xarxa de PLCs Siemens S7
· Llenguatge de programació: .NET
· Integració amb ERP LogicClass

NOTA: Per raons de confidencialitat, en aquesta pàgina no revelem el nom del Projecte real ni el nom del client o enginyeria. Les imatges no formen part de la solució o projecte.