Top

Planta de Fermentació

Planta de Fermentació

SECTOR ALIMENTARI

Repte

Controlar el procés de fermentació del most en una planta de producció vitivinícola.

Solució

Aplicació que permet capturar les temperatures de diferents plantes de emmagatzemament i fermentació de most mitjançant sensors en les tines. Control d’alarmes i nivells de capacitat. Registre de la informació dins la base de dades. Genera multitud d’informes i gràfiques de control de qualitat i producció. Integració i exportació de les dades amb Microsoft Excel i PDF per al tractament d’aquestes amb les diferents aplicacions existents del client.

Resultats

Minimització de les pèrdues de producte per defectes de procés. Increment de la qualitat del producte acabat.

Tecnologies

· Base de dades Microsoft Access/SQL Server
· Comunicació amb xarxa de PLCs Siemens S7
· Llenguatge de programació: .NET

NOTA: Per raons de confidencialitat, en aquesta pàgina no revelem el nom del Projecte real ni el nom del client o enginyeria. Les imatges no formen part de la solució o projecte.