93.891.40.80 | Barcelona
 
Top

Configuració d’email a dispositiu iOS (Apple)

Si vol configurar el seu compte de correu electrònic a qualsevol dispositiu com telèfon mòbil o tablet amb sistema operatiu iOS segueixi els següents punts. Artecsoft li haurà facilitat les dades de configuració. Si no disposa d’aquestes dades demani-les a Artecsoft.

Per configurar un nou compte d’email a un dispositiu Apple cal seguir les instruccions del web d’Apple:
https://support.apple.com/es-es/HT201320 (Cal triar la opció “Configuració manual”)

 

Aquestes son les dades necessàries per la configuració del seu nou compte: (substitueixi domini.com pel seu propi domini)

Tipus de compte: IMAP
Nom: El seu nom
Email: nom@domini.com (l’email que vulgui configurar)
Descripció: El meu email

Servidor correu entrant:
Servidor: mail.domini.com
Usuari: nom@domini.com
Contrasenya: (la facilitada per Artecsoft)
Port: 143

Servidor de correu sortint
Servidor: mail.domini.com
Usuari: nom@domini.com
Contrasenya: (la facilitada per Artecsoft)
Port: 25

 

A tenir en compte:

Durant el procés de verificació del nou compte podria aparèixer l’avís “No s’ha pogut verificar la identitat del servidor”, en aquest cas s’hauria de triar la opció “CONTINUAR”. Aquest avís apareixeria 2 cops.

Si un cop configurat el nou compte de correu tenim algun error en la recepció o enviament d’emails s’hauria de desmarcar la opció “Usar SSL”. Podem modificar aquesta opció editant la configuració del nou compte creat a: Configuració > Correu, Contactes, Calendaris > Compte > Avançat