Top

POSEM AL TEU ABAST LA MILLOR TECNOLOGIA PER FER CRÉIXER I ENFORTIR EL TEU NEGOCI

L’ACTIU MÉS IMPORTANT DE LA NOSTRA EMPRESA… EL CONEIXEMENT

El coneixement i el know-how adquirit en els més de 17 anys de treball en el sector TIC ens permeten afrontar el teu projecte amb les millors garanties d’èxit.

La formació, l’experiència, el compromís i la pràctica continuada en el nostre camp són els fonaments de tots els nostres projectes de desenvolupament de software.

T’oferim el nostre coneixement, al servei de la millor tecnologia disponible, per tal d’abordar la complexitat i problemàtica del teu negoci.

Dissenyem i programem solucions de software que s’adapten a les teves necessitats i que donen resposta a un entorn empresarial i industrial cada dia més competitiu i canviant.

Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
Albert Einstein

BASES DE DADES

Son bancs d’informació que contenen dades relatives a diverses temàtiques i categoritzades de diferent manera, però que comparteixen entre si algun tipus de vincle o relació que els ordena i classifica en el seu conjunt. Es tracta d’un conjunt de dades que pertanyen a un mateix context i que s’emmagatzemen sistemàticament per al seu ús posterior.

AUTOMATISMES I COMUNCACIONS

Son sistemes o elements computeritzats i electromecànics per controlar maquinàries o processos industrials: sensors, transmissors de camp, sistemes de control i supervisió, sistemes de transmissió i recol·lecció de dades, aplicacions de programari en temps real per supervisar i controlar les operacions de plantes o processos industrials, etc.

INTEGRACIONS AMB ERPs / CRMs

Els ERPs són sistemes de gestió d’informació que automatitzen moltes de les pràctiques de negoci associades amb els aspectes operatius o productius d’una empresa. Estan dissenyats per modelar i automatitzar tots els processos bàsics amb l’objectiu d’integrar informació a través de l’empresa, eliminant complexes connexions entre sistemes diferents.

Els CRMs són un programari per a l’administració de la relació amb els clients; es tracta de sistemes informàtics de suport amb diverses funcionalitats: automatització i promoció de vendes, dashboards i indicadors, campanyes de màrqueting, gestió d’oportunitats de negoci, projecció de vendes, etc.

APLICACIONS EMPRESARIALS / INDUSTRIALS

Es tracta de software que està orientat a millorar la productivitat d’una empresa o indústria i/ o a mesurar-la. Inclou una àmplia varietat d’aplicacions informàtiques: programes de comptabilitat i d’ofimàtica, gestió de recursos humans, programes d’administració de la cadena de subministraments (SCM), control de producció i traçabilitat, consum de màteries primes, programació d’autòmates, sistemas SCADA, etc.

APLICACIONS CLOUD / WEB APPS

Una aplicació cloud és un programa que funciona en el núvol, amb característiques d’aplicació d’escriptori i característiques d’aplicació web. Una aplicació d’escriptori resideix en un sol dispositiu en la ubicació de l’usuari i, en canvi, una aplicació Web s’emmagatzema en la seva totalitat en un servidor remot i es lliura a través d’Internet a través d’una interfície de navegador.

APLICACIONS MÒBILS

Es tracta d’aplicacions natives per a dispositius iOS, Android, Blackberry OS i Windows Phone, tant per a smartphones com per a tablets. El seu ús pot ser en entorns industrials (per monitoritzar i controlar solucions industrials a mida, per fer el seguiment de processos, etc.) o per a oferir una funcionalitat a un usuari final (consulta d’informació, procés de registre o compra, gestió comercial, etc).

T’ajudem a millorar el teu negoci?