Top

Desenvolupament de Producte

Aplicació de gestió completa per a clíniques dentals. Gestiona fitxes de pacients, infraestructura de la clínica, caixa, proveïdors, usuaris, facturació, albarans, pressupostos. Destacar el sistema de planificació i organització de multi-agendes segons tipus de empleat i sales....