Top

PER A SOLUCIONS EMPRESARIALS I INDUSTRIALS
Agilitza processos i tasques periòdiques utilitzant aplicacions web sense haver de instal·lar cap llicència o software en dispositius.

Per què necessites una aplicació web?

En general, el terme Aplicació Web també s’utiliza per a definir aquells programes informàtics que són ejecutatats dins l’entorn del navegador d’Internet.

Les nostres solucions de software s’integren en el dia a dia de les tasques del teu equip per tal de facilitar la gestió administrativa i el control de recursos, convertint-se en un valor que t’aporti més beneficis per al teu negoci.

Posem al teu abast la tecnologia més avançada per tal que la informació estigui disponible en tot moment i mitjançant qualsevol dispositiu: PC, Mac, tablet, mobil….

BENEFICIS DE LES NOSTRES APLICACIONS WEB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque varius ex vulputate odio commodo pharetra. Proin porttitor vel dui pretium consequat.

30

Reducció infrastructura TI

Emmagatzematge de dades de processos d’administració

65

Augment de la usabilitat

Emmagatzematge de dades de processos d’administració

80

Estalvi econòmic

Emmagatzematge de dades de processos d’administració

APLICACIONS ESCALABLES I MODULARS

Totes les nostres aplicacions web estan regides per una metodologia de desenvolupament d’estructura modular i que fa que aquestes siguin 100% escalables.

La possibilitat d’ incloure nous mòduls fa que les nostres aplicacions web no tinguin limits de funcionalitats i que per tant el seu cicle de vida sempre estigui viu i actiu.

El nostre software a mida no és mai una caixa tancada, sino tot lo contrari, una caixa que s’adapta tant en forma com en tamany segons les necesitats de cada un dels nostres clients i projectes.

DADES SEGURES

Les aplicacions web poden ser instal.lades en Servidors segurs on el tràfic de dades i la informació pot estar enciptada i xifrada per garantir la protecció i vulnerabilitat de les dades.

Per accedir a les nostres aplicacions web, cal identificar-se mitjançant un nom d’usuari i contrassenya que un cop validats, el sistema tindrà en compte el teu rol d’usuari i grau de permisos establerts. L’accés a la informació és 100% configurable, establint les normes necessaries per garantir la integritat de les dades.

RES A INSTAL·LAR

Les aplicacions web funcionen mitjançant el navegador web del dispositiu, per tant l’unic que es necesita és disposar de la adreça o ruta web on està allotjada l’aplicació (https://lamevaaplicació.com).

No s’han d’ instal.lar llicències d’ús ni aplicacions adicionals ni llibreries ni extensions de software. Per tant doncs podem afirmar que les aplicacions web no tenen cap tipus de dependència en quant al software i hardware.

MANTENIMENTS RÀPIDS

Els costos de les aplicacions standard d’escriptori son elevats i moltes vegades dificultossos de dur a terme. En el cas de les aplicacions web, el manteniment i actualització es dur a terme en un sol lloc, al servidor principal. Automàticament tots els llocs de treball queden actualitzats a l’instant.

Això comporta un gran estalvi de temps per als tècnics i costos a l’empresa, oferint una instantànea disposició de la informació actualitzada als usuaris que utilitzen l’aplicació web.

APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Les aplicacions web estan programades amb tecnologia que permet la màxima compatibilitat amb plataformes i dispositius.

Disfruti de tota la funcionalitat de les nostres aplicacions web en qualsevol tipus de dispositiu i plataforma que disposi de navegador web. (equips pc, mac os, linux, smartphones, tablets…).

MÚLTIPLES USUARIS CONCURRENTS

Una de les grans avantatges de les aplicacions web és el fet de que poden ser utilitzades per múltiples usuaris al mateix temps. Cosa que permet que diferents usuaris del mateix o diferents departaments estiguin duent a terme funcionalitats o accions simultànees.

Cada usuari estarà degudament registrat al sistema amb els seus corresponents rols i permisos per tal d’assegurar la integritat de les dades.

DADES CENTRALITZADES

Les dades s’emmagatzemen en un únic Servidor on és molt senzill dur a termes tasques còpies de seguretat diàries. Inclús per a aquells entorns més sensilbles es pot balancejar Servidors duplicant la seguretat i garantitzant la permanent fiabilitat i estabilitat de les aplicacions.

ESTALVI DE COSTOS

Gràcies a que tan sols es necessita un navegador web per a fer funcionar una web app, simplifica substancialment els requisits tècnics del terminals, podent-se reutilitzar el voste hardware existent.

El disseny i funcionalitat de les nostres aplicacions web segueixen els standards vigents on la interficie i usuabilitat per part de l’usuari es fa molt àgil i agradable.

La inversió en TI es redueix.
Curva d’aprenentatge és molt curta.
Optimització del temps de procés operatiu

T’ajudem a millorar el teu negoci?