93.891.40.80 | Barcelona
 
Top

Controls de Producció

Aplicació que permet capturar les temperatures de diferents plantes de emmagatzemament i fermentació de most mitjançant sensors en les tines. Control d’alarmes i nivells de capacitat. Registre de la informació dins la base de dades....

El sistema permet configurar i personalitzar parcs solars: Número de panells solars, número de inversors, ubicacions, propietaris, potència, tipus de instal·lació, mòduls, tarifes. Genera estadístiques de producció, estadístiques tècniques i individuals per inversor....