Top

Parc Solar

Parc Solar

SECTOR ENERGÈTIC

Repte

Monitorització i seguiment operatiu i productiu online d’un parc solar amb més de 250 panells.

Solució

El sistema permet configurar i personalitzar parcs solars: Número de panells solars, número de inversors, ubicacions, propietaris, potència, tipus de instal·lació, mòduls, tarifes. Genera estadístiques de producció, estadístiques tècniques i individuals per inversor. Incorpora un mòdul administratiu on es poden gestionar els clients i els seus parcs solars. El sistema recull la informació de cada panell solar via FTP, es xifra els arxius i els envia a Servidor web dedicat on es desxifra els arxius i s’interpreta la informació i paràmetres, posteriorment emmagatzemats. Reports i gràfiques exportables a Excel i PDF.

Resultats

Disposar de tota la informació de gestió del parc en temps real.

Tecnologies

· Base de dades Microsoft SQL Server
· Comunicació amb PLC Lti Drives
· Llenguatge de programació: PHP

NOTA: Per raons de confidencialitat, en aquesta pàgina no revelem el nom del Projecte real ni el nom del client o enginyeria. Les imatges no formen part de la solució o projecte.