Top

Planta Cimentera

Planta Cimentera

SECTOR CONSTRUCCIÓ

Repte

Dotar a la planta cimentera d’un sistema informàtic SCADA que permeti gestionar i controlar els processos productius.

Solució

Sistema SCADA en temps real del procés global productiu d’una planta cimentera. Visualització en pantalla de l’estat de les màquines, canonades, vàlvules i dipòsits. Possibilitat de controlar i enviar ordres i operacions a les diferents plantes i màquines de producció. Obertura i tancament d’electrovàlvules mitjançant la interfície d’usuari. Recull de dades mitjançant PLC Siemens.

Resultats

Millora en l’eficiència productiva minimitzant els temps de les diferents operacions de la planta. Visualització en temps real de l’estat operatiu de la planta.

Tecnologies

· Base de dades Microsoft Access
· Comunicació amb PLC Siemens S7
· Llenguatge de programació: .NET

NOTA: Per raons de confidencialitat, en aquesta pàgina no revelem el nom del Projecte real ni el nom del client o enginyeria. Les imatges no formen part de la solució o projecte.